คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข่าวประกาศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการ ประจำเดือน เมย.2563 ศูนย์อนามัยที่ 11

แผนปฏิบัติการ ประจำเดือน เมย.2563 ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.วันที่ 15 เมษายน 2563

รบจ.วันที่ 15 เมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.42 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2563

แบบติดตาม ปค.5ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ 31 มีค.63

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ 31 มีค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น

รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

1. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ฯ จำนวน 11 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 2 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลเบิกจ่ายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 ของศอ.11

ผลเบิกจ่ายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 ของศอ.11
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 มี.ค. 2563

รบจ.1 วันที่ 15 มี.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย