คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่อบต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.06.2564
3
0
แชร์
08
มิถุนายน
2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่อบต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งสุ่มประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน น้ำบริโภคครัวเรือน และตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำบริโภคของประชาชน รวมทั้งแนะนำและประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) แก่ประชาชนทั่วไป