คุณกำลังมองหาอะไร?

RSS

Feed | ข่าวหมดอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

กรมอนามัย ร่วมกับ ททท. มอบป้าย ‘CFS และ SHA Plus’ ให้กองทัพอากาศ หลังอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. บ่อฝ้าย ประเมินผ่านเกณฑ์
01.12.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบป้ายสัญลักษณ์ COVID Free Setting และ SHA Plus ให้กับกองทัพอากาศ ภายหลังอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. บ่อฝ้าย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด พร้อมแนะสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรการ COVID Free Setting สามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th

กรมอนามัย ย้ำ ตลาดประเมินผ่าน COVID Free Setting ติดประกาศให้เห็นชัดเจน สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ
30.11.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ผู้ประกอบกิจการตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ที่ประเมินตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th ให้ติดใบประกาศ COVID Free Setting หรือ Thai Stop COVID Plus ให้เห็นชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

กรมอนามัย ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ย้ำ ร้านอาหาร เข้ม 3 ด้าน ตามมาตรการ COVID Free Setting
29.11.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพี้นที่ย้ำ สถานประกอบการร้านอาหารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้ง 3 ด้าน เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

สธ. ออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่ 14 พย.นี้ ถึง 13 พย. ปีหน้า
29.11.2564

กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

กรมอนามัย เตือนดื่มเหล้า- ผิงไฟในเต้นท์ คลายหนาว อันตรายถึงชีวิต
27.11.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน ประชาชนที่รับมือกับลมหนาว ไม่ควรดื่มเหล้า หรือผิงไฟในเต้นท์ เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย อาจจะทำให้เสียชีวิตได้

กรมอนามัย เผย ATK เป็นขยะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค แนะกำจัดอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงโควิด-19
25.11.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่ใช้ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี เนื่องจากเป็นขยะติดเชื้อ เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

กรมอนามัย แนะ 6 ข้อปฏิบัติเข้มเลือกตั้ง อบต. ลดเสี่ยงโควิด-19
25.11.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 ข้อปฏิบัติเข้มในการเลือกตั้ง อบต. ลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 โดยให้หน่วยเลือกตั้งจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่และประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลา มีการเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ และประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซพไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ

กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้มความสะอาด ล้างตะแกรง – กระทะ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล จัดการขยะทุกวัน
23.11.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านปิ้ง-ย่าง ทำความสะอาดตะแกรงหมูปิ้งหรือกระทะปิ้งย่างให้ถูกหลักสุขาภิบาล จัดการขยะทุกวัน ลดการสะสมของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

กรมอนามัย ร่วมประชุม Regional Meeting on Physical Activity หนุนคนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
23.11.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุม Regional meeting on Physical Activity กับสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

Slot Float Image 01

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน