คุณกำลังมองหาอะไร?

RSS

Feed | ข่าวหมดอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14
19.04.2564

23-25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

กรมอนามัย ร่วมประชุมโครงการตามพระราชดำริ กพด. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านระบบ ZOOM
28.04.2564

กรมอนามัย ร่วมประชุมโครงการตามพระราชดำริ กพด. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านระบบ ZOOM

กรมอนามัย แนะช่วง Work From Home เลี่ยงใกล้ชิดคนในบ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19
28.04.2564

กรมอนามัย แนะช่วง Work From Home เลี่ยงใกล้ชิดคนในบ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะ สายบุญ เลี่ยงรวมกลุ่มหมู่มาก หวั่นเสี่ยงโควิด-19
26.04.2564

กรมอนามัย แนะ สายบุญ เลี่ยงรวมกลุ่มหมู่มาก หวั่นเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย หนุน รพ.สนาม คุมเข้ม 8 ด้าน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม แนะผู้ถูกแยกกักตัวยึดหลัก 3 อ. สร้างสุขภาพดี
26.04.2564

กรมอนามัย หนุน รพ.สนาม คุมเข้ม 8 ด้าน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม แนะผู้ถูกแยกกักตัวยึดหลัก 3 อ. สร้างสุขภาพดี

กรมอนามัย เผย ผู้มีความเสี่ยงสูง พบติดเชื้อ-แพร่เชื้อได้ง่าย เลี่ยงคลุกคลีกับสมาชิกในบ้าน
26.04.2564

กรมอนามัย เผย ผู้มีความเสี่ยงสูง พบติดเชื้อ-แพร่เชื้อได้ง่าย เลี่ยงคลุกคลีกับสมาชิกในบ้าน

กรมอนามัย เตือน ซื้ออาหารแห้งออนไลน์ระวังเชื้อรา – หมดอายุ แนะสังเกตก่อนปรุง
26.04.2564

กรมอนามัย เตือน ซื้ออาหารแห้งออนไลน์ระวังเชื้อรา – หมดอายุ แนะสังเกตก่อนปรุง

กรมอนามัย เผย สวมหน้ากากถูกวิธี และยึดหลัก D-M-H-T-T-A ก็เพียงพอป้องกันโรค
26.04.2564

กรมอนามัย เผย สวมหน้ากากถูกวิธี และยึดหลัก D-M-H-T-T-A ก็เพียงพอป้องกันโรค

กรมอนามัย แนะ รับ-ส่งพัสดุ สินค้า อาหาร ให้ปลอดภัยจากโควิด -19
21.04.2564

กรมอนามัย แนะ รับ-ส่งพัสดุ สินค้า อาหาร ให้ปลอดภัยจากโควิด -19

กรมอนามัย แนะ เฝ้าระวัง 14 วัน ออกกำลังกายอยู่บ้าน กินอาหารมีประโยชน์ ปรุงสุก สร้างสุขภาพดี ต้านโควิด-19
21.04.2564

กรมอนามัย แนะ เฝ้าระวัง 14 วัน ออกกำลังกายอยู่บ้าน กินอาหารมีประโยชน์ ปรุงสุก สร้างสุขภาพดี ต้านโควิด-19

Slot Float Image 01

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน