คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย
08
ธันวาคม
2564
08.12.2564
ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 14.00 น. ตัวแทนกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสิริธรรม 2 ศูนย์อนามัยที่ 11

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

25.01.2564
Safe Sex วันลอยกระทง

Safe Sex วันลอยกระทง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 12
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ทดสอบ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

COVID-19
07.11.2564
Universal Prevention For Covid-19 ป้องกันการติดเชื้อโควิคแบบครอบจักรวาล

Universal Prevention For Covid-19 ป้องกันการติดเชื้อโควิคแบบครอบจักรวาล

COVID-19
07.11.2564
เชื้อโควิด-19ที่มากับสารคัดหลั่ง อยู่ที่ไหน เยอะที่สุด ?

เชื้อโควิด-19ที่มากับสารคัดหลั่ง อยู่ที่ไหน เยอะที่สุด ?

COVID-19
30.10.2564
Universal Prevention for Covid-19 การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล”

Universal Prevention for Covid-19 การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล”

30.10.2564
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง