คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย
23
พ.ค.
2565
23.05.2565
ถ่ายทำถอดบทเรียนการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  จังหวัดชุมพร

วันที่  17 -18 พฤษภาคม    2565  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุม ลงพื้นที่ถ่ายทำถอดบทเรียนการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   จังหวัดชุมพร

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

25.01.2564
Safe Sex วันลอยกระทง

Safe Sex วันลอยกระทง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2022 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ทดสอบ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

วัยทำงาน
15.05.2565
คนวัยทำงาน สร้างสุข สดชื่น อายุยืน ด้วย 10 PACKAGES

คนวัยทำงาน สร้างสุข สดชื่น อายุยืน ด้วย 10 PACKAGES

COVID-19
18.04.2565
สงกรานต์ปีนี้ :เตรียมบ้าน ชุมชน ให้สะอาดป้องกันโควิด19

สงกรานต์ปีนี้ :เตรียมบ้าน ชุมชน ให้สะอาดป้องกันโควิด19 1)จัดสภาพแวดล้อม ให้เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง มีการระบายอากาศที่ดี 2)การระบายอากาศ เปิดหน้าต่าง ประตู หรือช่องลม ให้ลมเข้าและออกได้ดี กรณี ใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีการเปิดประตู หน้าต่างเป็นระยะ ๆ 3)การทำความสะอาดบ้าน ควรทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู เก้าอี้นั่ง ชักโครก สายยาง ก๊อกน้ำในห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น แต่หากไม่มีเวลา ให้ใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ พ่นที่จุดสัมผัส 4)การจัดการขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัย และ ATK เป็นขยะติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และพ่นแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือน้ำยาฟอกขาวทุกครั้ง ** ลูกหลาน หากพบว่าเพิ่งติดเชื้อโควิด ให้งดการเดินทาง กรณีพบหลังจากเดินทางแล้ว ต้องแยกห้อง เพื่อความปลอดภัยของคนอื่น ๆ ในบ้าน หากใช้ห้องน้ำร่วมกัน ผู้ติดเชื้อควรใช้ เป็นลำดับสุดท้าย และทำความสะอาดอย่างเข้มข้น

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง