คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มือการให้บริการอนามัยการเจริญพันธ์

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มือการให้บริการอนามัยการเจริญพันธ์.PDF
ขนาดไฟล์ 19.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ.2562-2566

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ.2562-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพฉบับปรับปรุงให้ข้อมูลแก่เครือข่ายและประชาชนทุกกลุ่มวัยยุคโควิด 19

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 23.62 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธ์ุในปี2562

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุในปี2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี2564

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์-ปี-2564-(6-เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 23.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครอบครัวรอบรู้ อยู่กับ covid-19

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
knowledgeable-family-covid19.pdf
ขนาดไฟล์ 18.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มืออำเภออนามัยเตริญพันธุ์ฉบับบูรณาการ

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มืออำเภออนามัยการเจริญพันธุ์-ฉบับบูรณาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางควบคุมและป้องกันโลหิดจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางควบคุมและป้องกันโลหิดจางจากการขาดธาตุเหล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
E-Book มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร.pdf
ขนาดไฟล์ 8.50 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

HAPPEN SCORING

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ เปิดดูรายละเอียด
วัยแม่และเด็ก เครื่องมือ HAPPEN Scoring
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยเรียน เครื่องมือ HAPPEN Scoring
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย