คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

ทั่วไป
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด 314 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการใช้ YFHS APPLICATION (Unicef for every child)

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการใช้ YFHS APPLICATION (Unicef for every child).pdf
ขนาดไฟล์ 5.37 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการให้บริการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการประชุม 21 เมษายน 2563_14.40 น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการดำเนินงานสาวไทยแก้มแดง

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1คู่มือการดำเนินงานสาวไทยแก้มแดง.pdf
ขนาดไฟล์ 18.62 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ BSE App

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
BSEApp_manual.pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือท้องถิ่นเข้มแข็งเข้าใจวัยรุ่น

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-คู่มือท้องถิ่นเข้มแข็งเข้าใจวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 18.72 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มือการให้บริการอนามัยการเจริญพันธ์

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มือการให้บริการอนามัยการเจริญพันธ์.PDF
ขนาดไฟล์ 19.37 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ.2562-2566

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ.2562-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพฉบับปรับปรุงให้ข้อมูลแก่เครือข่ายและประชาชนทุกกลุ่มวัยยุคโควิด 19

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 23.62 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธ์ุในปี2562

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุในปี2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี2564

กลุ่มวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์-ปี-2564-(6-เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 544 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย