คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
41016.pdf
ขนาดไฟล์ 8.35 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
prb.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ 2540 จากศาลากลาง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
40418.pdf
ขนาดไฟล์ 9.22 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
nsk-01-02-62-0674-0676.pdf
ขนาดไฟล์ 4.18 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2562 จากศาลากลางนครศรีฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5961.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แผนปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
55990-150859.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย