คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ขนาดไฟล์ 10.25 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนขับเคลื่อนตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนขับเคลื่อนตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปี 2566
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 12.77 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 15.16 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 13.12 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตสปจ_q1_66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตสปจ.65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตสปจ165-001(1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตสปจ2--001.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย