คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน -ผลการเบิก โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งบทดลองประจำเดือนเพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564

งบทดลอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1.1 หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้สตง.และงบท(1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 บัญชีเงินสดในมือเดือน ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 สิงหาคม 2564

รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ_Aug21.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือนเพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564

งบทดลอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1.1 หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้สตง.และงบท.pdf
ขนาดไฟล์ 2.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 บัญชีเงินสดในมือเดือน ก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือนเพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564

งบทดลอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้สตง.และงบท.pdf
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ_Jun64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือนเพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564

งบทดลอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
2.1 บัญชีเงินสดในมือเดือน พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.1 ฐานะเงินทดรองและงบเทียบยอดเงินทดรอง เด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 และรายละเอียดประกอบงบ

งบทดลอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1.1 หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้สตง.และงบทดลองเดือน เม.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 บัญชีเงินสดในมือเดือน เม.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

แผนการเบิกจ่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 เมษายน 2564

รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ_Apr64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 และรายละเอียดประกอบงบ

แผนการเบิกจ่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1. หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้สตง.และงบทดลองเดือน มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 บัญชีเงินสดในมือเดือน มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 มีนาคม 2564

รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Mar_64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และรายละเอียดประกอบงบ

แผนการเบิกจ่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
1.1 หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้สตง.และงบทดลองเดือน ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 บัญชีเงินสดในมือ ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย