คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รบจ.1 วันที่ 15 มกราคม 2564

รบจ.1
Jan_642.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563

Dec_63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

Nov_63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ประจำเดือนกย.2563

3..docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือนกย. 2563

4..docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน ส.ค.63

งบทดลองประจำเดือน ส.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 4.96 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ประจำเดือนสค. 2563

1.0863.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือนสค. 2563

2..docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม.63

งบทดลองประจำเดือน ก.ค.63_20200814_0001.pdf
ขนาดไฟล์ 5.43 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน – งบลงทุน ประจำเดือน มิย.2563 ศูนย์อนามัยที่ 11

hpc11.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.93 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563

รบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย