คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย
01
มีนาคม
2567
01.03.2567
ศอ.11 เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก การใช้เครื่องมือ DSPM E-learning

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก การใช้เครื่องมือ DSPM E-learning (รุ่นละ 1 วันจำนวน 2 รุ่น) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

21.02.2567
Bird’s eye view EP 283 ทำแท้งถูกกฏหมาย มีจริงหรือ?

Bird’s eye view EP 283 ทำแท้งถูกกฏหมาย มีจริงหรือ?

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 03
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 11
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

27.02.2567
ใส่บาตร...ใส่ใจ พระสงฆ์ไทยสุขภาพดี

ใส่บาตร...ใส่ใจ พระสงฆ์ไทยสุขภาพดี อาหารตักบาตร ลด หวาน มัน เค็ม ทั้งในของคาว ของหวาน น้ำปานะ เพิ่ม - ข้าวกล้อง แทนข้าวขาว - ผัก ผลไม้ เสริมกากใย วิตามินแคลเซียม

05.01.2567
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ”ศูนย์อนามัยที่ 11 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HPC11 Together Against Corruption)”

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ”ศูนย์อนามัยที่ 11 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HPC11 Together Against Corruption)”

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง