คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย
04
สิงหาคม
2564
04.08.2564
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ครั้งที่ 5/2564

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ครั้งที่ 5/2564 วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และระบบประชุมทางไกล Video Conference

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

25.01.2564
Safe Sex วันลอยกระทง

Safe Sex วันลอยกระทง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 08
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ทดสอบ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

วัยเรียน
03.08.2564
ชุดความรู้ ”หนูเพชร” NuPETHS เสริมสร้างความรู้สุขภาพให้แก่เด็กวัยเรียน

ชุดความรู้ ”หนูเพชร” NuPETHS เสริมสร้างความรู้สุขภาพให้แก่เด็กวัยเรียน

วัยผู้สูงอายุ
03.08.2564
พระสงฆ์ไทยสุขภาพดี ตักบาตร ให้ ได้บุญ : ลด หวาน มัน เค็ม

มาฆะบูชานี้ พระสงฆ์ไทยสุขภาพดี ตักบาตร ให้ ได้บุญ : ลด หวาน มัน เค็ม • ตักบาตรด้วยอาหารให้ครบ 5 หมู่ • ตักบาตรด้วยข้าวกล้องแทนข้าวขาว ข้าวกล้องให้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว • ตักบาตรด้วยอาหารประเภท ต้ม นึ่ง ปิ้ง ย่าง แกงไม่ใส่กะทิเป็นหลัก • ตักบาตรด้วยอาหารเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำและผัก เช่น ปลา เนื้อไก่ไม่ติดหนัง และเน้นผักพื้นบ้าน เช่น ตําลึง มะระ • ตักบาตรด้วยอาหารที่ปรุงด้วยรสไม่เค็มจัด หวานจัดเกินไป • ตักบาตรด้วยผลไม้ตามฤดูกาล รสไม่หวาน เช่น ฝรั่ง ชมพู่ ส้ม แตงโม มะละกอ ทำบุญ New Normal สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือก่อนหยิบอาหารใส่บาตร หากมีอาการเจ็บป่วย มีไข้สูง ไอ จาม ควรงดการเดินทางไปทำบุญที่วัดเพื่อลดการแพร่เชื้อโรค

วัยรุ่น
03.08.2564
“วิวาห์สร้างคน คนสร้างชาติ” วางแผนการมีลูก ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ส่งเสริมให้คุณแม่และลูกน้อยแข็งแรง

“วิวาห์สร้างคน คนสร้างชาติ” วางแผนการมีลูก ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ส่งเสริมให้คุณแม่และลูกน้อยแข็งแรง

อนามัยสิ่งแวดล้อม
03.08.2564
อิ่มบุญ ไหว้เจ้าปลอดภัย ใส่ใจบริโภค ห่างไกล COVID - 19

อิ่มบุญ ไหว้เจ้าปลอดภัย ใส่ใจบริโภค ห่างไกล COVID - 19

COVID-19
03.08.2564
โควิดยังอยู่มาสร้างภูมิคุ้มกันโรคกันด้วย วัคซีน DMHTT

โควิดยังอยู่มาสร้างภูมิคุ้มกันโรคกันด้วย วัคซีน DMHTT

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง