คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 100 กิโลวัตต์พีค

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (ปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารอุบัติเหตุ)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจัางปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารักษาพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัณณาณภาพเอกซเรย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแทพย์ (งบค่าเสื่อม ) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบค่าเสื่อมปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมารณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เงินบำรุง ปี 2566 (วัสดุและครุภัณฑ์).pdf
ขนาดไฟล์ 5.65 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบงบทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบลงทุนเหลือจ่าย 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบลงทุนปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างก่อสร้างกำแพง-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เช่าระบบเอกเรย์-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผ่นจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปลี่ยนแปลงแผน-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย