คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณภาพ เดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลการประชุม และ รายงาน ตชว 2.2 เดือน สค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข เดือน กรกฎาคม 64 (6 ก.ค.64)

ok สรุป 6 กค 64 องค์กรสร้างสุข สรุปผลการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข เดือน พ.ค. 64 (21 พ.ค. 64)

สรุปผลการประชุม 21 พค 64 องค์กรสร้างสุข สรุปผลการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสร้างสุข ประจำเดือน เมษายน 2564 (23 เม.ย.64)

สรุปผลการประชุม 23 เมย 64 องค์กรสร้างสุข สรุปผลการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข 3 กพ. 2564

สรุปผลการประชุม 3 กพ 64 องค์กรสร้างสุข สรุปผลการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

HWP Happy Heart ความสุขคนทำงาน

HWP_Happy Heart ความสุขคนทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความสุขในการทำงานของบุคลากรภาครัฐ

ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความสุขของคนทำงาน

ความสุขในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร

ความคิดเชิงสร้างสรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 10.40 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาบุคลกรอย่างมืออาชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การทำงายอย่างมีความสุข

การทำงานอย่างมีความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการวิเคราะห์และมาตรการของความผูกพันธ์องค์กรสู่การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ศอ.11 รอบ 2 ปีงบฯ 64

okสรุปผลการวิเคราะห์ความผูกพัน:HWP ศอ11 รอบ2 ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 4.70 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย