คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณภาพ เดือน สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประชุม และ รายงาน ตชว 2.2 เดือน สค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข เดือน กรกฎาคม 64 (6 ก.ค.64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ok สรุป 6 กค 64 องค์กรสร้างสุข สรุปผลการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข เดือน พ.ค. 64 (21 พ.ค. 64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุม 21 พค 64 องค์กรสร้างสุข สรุปผลการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสร้างสุข ประจำเดือน เมษายน 2564 (23 เม.ย.64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุม 23 เมย 64 องค์กรสร้างสุข สรุปผลการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข 3 กพ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุม 3 กพ 64 องค์กรสร้างสุข สรุปผลการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

HWP Happy Heart ความสุขคนทำงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HWP_Happy Heart ความสุขคนทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความสุขในการทำงานของบุคลากรภาครัฐ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความสุขของคนทำงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความสุขในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 10.40 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาบุคลกรอย่างมืออาชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การทำงายอย่างมีความสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การทำงานอย่างมีความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 766 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการวิเคราะห์และมาตรการของความผูกพันธ์องค์กรสู่การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ศอ.11 รอบ 2 ปีงบฯ 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
okสรุปผลการวิเคราะห์ความผูกพัน:HWP ศอ11 รอบ2 ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 4.70 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย