คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ศอ.11 รอบ 2 ปีงบฯ 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประเมิน_HWP ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช .pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมินการดำเนินงาน 5 ส ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงาน 5 ส ศอ.11 รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 41.82 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างกิจกรรมออกกำลังกาย/กิจกรรมทางกาย ศอ.11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HWP11 กิจกรรมออกกำลังกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์อนามัยที่ 11 (เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ทส2มิ.ย. 64-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของศูนย์อนามัยที่ 11 (ผลทางห้องปฎิบัติการกรมอนามัย) รายงานเมื่อ 22 กพ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คุณภาพน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ วันที่ 5 กค 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 วันที่ 5 กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 9/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 มิย 64 สรุปผลการประชุมองค์กรสร้างสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนิน ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคCกรแหFงความสุขที่มีคุณภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 มิย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 9/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 มิย 64 สรุปผลการประชุมองค์กรสร้างสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานองค์กรคุณภาพ ประจำเดือน พ.ค. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 พค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 เมย64.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข วันที่ 12 มีค 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุม 12 มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย