คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการตรวจวิเคราะห์ร้านจำหน่ายอาหาร ศอ11

ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมร้านจำหน่ายอาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร) ศอ11

การประชุมร้านค้า ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่งคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูล/สถานการณ์นำสู่การวางแผนสุขภาพบุคลากร ศอ11 ปี 64

ข้อมูล:สถานการณ์นำสู่การวางแผนสุขภาพบุคลากร ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

2.2 (ปรับ15มค.64) TP พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศนโยบาายองค์กรสร้างสุขและการขับเคลื่อน ปี 2564 (6 พย 63)

ประกาศนโยบายองค์กรสร้างสุข 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลความผูกพันของบุคลากรต:อองค์กรและHWP รอบที่ 1 ปี 64

สรุปผลการวิเคราะห์ความผูกพัน HWP 5 ส และอื่นๆ ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน HWP ศอ.11 รอบที่ 1

ผลประเมิน_HWP พื้นฐาน ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน 5 ส ศอ.11 รอบที่ 1

ผลการดำเนินงาน 5 ส ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 10.54 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้ง 5/2564

สรุปผลการประชุมครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 17 ธ.ค. 2563

สรุปผลการประชุมครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 พ.ย. 2563

สรุปผลการประชุมครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย