คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการดำเนิน ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคCกรแหFงความสุขที่มีคุณภาพ

สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 มิย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 8/2564

2 มิย 64 สรุปผลการประชุมองค์กรสร้างสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานองค์กรคุณภาพ ประจำเดือน พ.ค. 2564

สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 พค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11

สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 เมย64.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข วันที่ 12 มีค 64

สรุปผลการประชุม 12 มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน 5 ส และกิจกรรม HWP และ 5 ส ศูนย์อนามัยที่ 11

ผลการประเมิน 5 ส และภาพกิจกรรมดำเนินงาน HWP และ 5 ส ศอ.11

okผลการประเมิน 5 ส และภาพกิจกรรม ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 49.37 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัฒนธรรมองค์ ศอ.11

รายงานสรุป ตัวชี้วัด 2.2ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (one page)

สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2- 3 กพ 64 ส่งรายงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน HWP การวิเคราะห์ ความผูกพันองค์กร สุขภาพ และอื่นๆ ปีงบประมาณ?2564

ผลการปประเมิน:แผน:การวิเคราะห์ HWP:ความผูกพันและอื่นๆ ศอ11_.pdf
ขนาดไฟล์ 10.00 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจวัดแสง ศูนย์อนามัยที่ 11

การตรวจวัดแสงในอาคารสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ทส2

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ทส2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย