คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศนโยบาายองค์กรสร้างสุขและการขับเคลื่อน ปี 2564 (6 พย 63)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศนโยบายองค์กรสร้างสุข 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลความผูกพันของบุคลากรต:อองค์กรและHWP รอบที่ 1 ปี 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการวิเคราะห์ความผูกพัน HWP 5 ส และอื่นๆ ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน HWP ศอ.11 รอบที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลประเมิน_HWP พื้นฐาน ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน 5 ส ศอ.11 รอบที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงาน 5 ส ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 10.54 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้ง 5/2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุมครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 17 ธ.ค. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุมครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 พ.ย. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุมครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 6 พ.ย.2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุมครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 ต.ค.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุมครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย