คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานคณะกรรมการดำนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA พค.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)พค2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กิจกรรมดำเนินงาน ชมรมจริยะธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดตั้งชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดตั้งชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่2_6ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส_พค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำเดือน เมษายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่2_6เดือนเมษายน2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณ จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำเดือนมีนาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯประจำเดือน มี.doc
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565.doc
ขนาดไฟล์ 11.19 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2565.doc
ขนาดไฟล์ 9.76 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เพื่อพ่อหลวง 31 ตค.64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เพื่อพ่อหลวง 31 ตค.64.doc
ขนาดไฟล์ 10.49 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่านิยม คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ค่านิยม คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย