คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักจริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักจริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำเดือน กค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA เดือนมิถุนายน2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA เดือนพฤษภาคม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ_มาตรฐานการเงิน ศอ.11 (มิย.๒๕๖๓)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ_มาตรฐานการเงิน_ศอ.11 มิย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายไปราชการ ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 9) พศ2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำเดือนเมษายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำเดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ปรับปรุง)รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ การดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส ประเด็นโอกาสพัฒนาของศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(ปรับปรุง) รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ การดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส ประเด็นโอกาสพัฒนาของศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำเดือนมีนาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำเดือนมีนาคม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการITAประจำเดือนกุมภาพันธ์2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำเดือนมกราคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำเดือนมกราคม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย