คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานคณะกรรมการดำนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำเดือนธันวาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด_2_6_ธค.doc
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พศ.2565

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์สถานการ ปัญหา ความเสี่ย.doc
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP (มาตรฐานการปฏิบัติงาน).doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย