คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานคณะกรรมการดำนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำเดือน เมษายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่2_6เดือนเมษายน2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณ จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำเดือนมีนาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯประจำเดือน มี.doc
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565.doc
ขนาดไฟล์ 11.19 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2565.doc
ขนาดไฟล์ 9.76 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เพื่อพ่อหลวง 31 ตค.64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เพื่อพ่อหลวง 31 ตค.64.doc
ขนาดไฟล์ 10.49 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่านิยม คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ค่านิยม คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำเดือนมกราคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำเดือนมกราคม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำเดือนธันวาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด_2_6_ธค.doc
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พศ.2565

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์สถานการ ปัญหา ความเสี่ย.doc
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย