คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๖ ของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1_คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 ของศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน .docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.jpg
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy).jpg
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด คุกคามทางเพศในการทำงาน.jpg
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต.jpg
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ
ขนาดไฟล์ 3.43 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย