คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๖ ของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการรับสินบน มาตราการกลไกส่งเสริม ป้องกันการรับสินบน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการรับสินบน มาตราการกลไกส่งเสริม ป้องกันการรับสินบน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองนก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองนก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 18-19 มิถุนายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมพิธี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1_คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 ของศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน .docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.jpg
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy).jpg
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด คุกคามทางเพศในการทำงาน.jpg
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖.jpg
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗.jpg
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ
ขนาดไฟล์ 3.43 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย