คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | โอน-ย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (22/12/2565)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการ(22122565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (09/12/2565)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการ(09122565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภทวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภทวิชาการdocx (1.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภททั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภททั่วไปdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือขอย้าย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือขอย้ายdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภทวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภทวิชาการdocx (2).docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภททั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภททั่วไปdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบเกื้อกูลโอน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบเกื้อกูลโอน-ย้ายdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือขอโอน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือขอโอนdocx-docx.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย