คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | โอน-ย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ตำแหน่ง (19/12/2566)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ตำแหน่ง (19/12/2566)
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปละ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (13 มี.ค. 2566)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการ-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (22/12/2565)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการ(22122565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 263 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (09/12/2565)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับโอนข้าราชการ(09122565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภทวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภทวิชาการdocx (1.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภททั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภททั่วไปdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือขอย้าย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือขอย้ายdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภทวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภทวิชาการdocx (2).docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภททั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภททั่วไปdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบเกื้อกูลโอน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบเกื้อกูลโอน-ย้ายdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือขอโอน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือขอโอนdocx-docx.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย