คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ศอ.11

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงาน ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สิ่งแวดล้อม-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยเรียน-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วับรุ่น-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แม่และเด็ก-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้สูงอายุ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้ป่วยใน-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคบริการและวิชาการ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทันตกรรม-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้และฐานข้อมูลความรู้วิชาการฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
PPT การประชุมฐานข้อมูล ครั้งที่ 4 (130964).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการตรวจสอบเวบไซต์หน่วยงานกรมอนามัย-15 ก.ย.64.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมอนามัยกับการขับเคลื่อนงานสำคัญ 18 สค.64+.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน ปค.4 ปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปค 4 ส่วนงานย่อย-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ระบบการส่งต่อผู้รับบริการเพื่อยุติการตั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงศูนย์อนามัยที่ 11.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. Flowchart MCH ปรับปรุง 14 กค.64 ฟอร์มใหม่.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ENV. ควบคุมภายใน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงาน กพร 2.1 one page1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการคัดเลือกโครงการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส1-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ12เดือนปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 5.22 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ6เดือนปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด30กันยายน2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อยปีงบประมาณ2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงานปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchatทุกกลุ่มงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4) ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Fow chat ทุกกลุ่มงาน
ขนาดไฟล์ 8.14 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ภาคผนวก ก.
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข.
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปย.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน(รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน( รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 61
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปี 61 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปี 61 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดแบบติตาม ปย.2
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย