คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ศอ.11

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ควบคุมภายใน ปี 2566 (แก้ไข)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แบบ ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 SOP การขับเคลื่อน และบริหารแผนปฏิบัติการ ศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 SOPการปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย ปี67กลุ่มงานMCH.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 SOP กระยวนการงานFamily Planing.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 SOP การเบิกจ่ายเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.05 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปี 2567
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
.รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
01-HPC11 รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 66 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02-HPC11 ปค 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03-HPC11-ปค 5-ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04-HPC11-แบบสอบถาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05-HPC 11-ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06-สรุปรายงานการประชุม 1-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07-คำสั่งควบคุมภายใน ปี66-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
08-FlowChart ระบบควบคุมภายใน 011.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
09-Sop ควบคุมภายในศูนย์11 - 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การควบคุมภายในกลุ่มอำนวยการ ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย (อำนวยการ).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย (อำนวยการ) รอบ 6 เดือนหลัง.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง(กลุ่มอำนวยการ).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1เอกสารแนบTPกลาง-แบบการปฏิบัติงานSOP(กลุ่มอำน.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบภาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสอบภาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน..pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน ปค ๔ วิเคราะห์ความสำเร็จ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
66บทวิเคราะห์ระดับความสำเเร็จของการดำเนิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน ปค.5 รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบภาพรวมปค5_12_12565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานควบคุมภายใน 5 เดือนหลัง 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงาน ควบคุมภายใน 5 เดือนหลัง-011.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย