คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ศอ.11

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้และฐานข้อมูลความรู้วิชาการฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ เปิดดูรายละเอียด
PPT การประชุมฐานข้อมูล ครั้งที่ 4 (130964).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการตรวจสอบเวบไซต์หน่วยงานกรมอนามัย-15 ก.ย.64.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน ปค.4 ปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปค 4 ส่วนงานย่อย-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ระบบการส่งต่อผู้รับบริการเพื่อยุติการตั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงศูนย์อนามัยที่ 11.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
รายงาน กพร 2.1 one page1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการคัดเลือกโครงการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส1-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ เปิดดูรายละเอียด
วิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงานปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchatทุกกลุ่มงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ เปิดดูรายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ภาคผนวก ก.
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข.
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ เปิดดูรายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 61
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปี 61 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย