คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ศอ.11

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงาน ปค ๔ วิเคราะห์ความสำเร็จ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
66บทวิเคราะห์ระดับความสำเเร็จของการดำเนิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงาน ปค.5 รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบภาพรวมปค5_12_12565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานควบคุมภายใน 5 เดือนหลัง 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงาน ควบคุมภายใน 5 เดือนหลัง-011.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP การขอ EC

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOPขอEC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP งานวิจัยและ KM

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SOP_งานวิจัยและKM_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_พัฒนางานวิจัย_ยุทธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปเดือน กรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุป กค 65 คคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ติดตามภาพรวม ปค.5

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบภาพรวม ปค5(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผน BCP

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การทดสอบแผน BCP โควิด ของ ศอ.11.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานประจำเดือน ฟฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ควบคุมภายในMay.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การขับเคลื่อนควบคุมภายใน 6 เดือนหลัง 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สถานการณ์การพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน ประจำเดือน เมษายน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวมTEMคคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุม-สรุปภาพรวม-ข้อสังเกต-5พค65กพรใบปะ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.92 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตสปจ.65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตสปจ165-001(1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตสปจ2--001.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่ง 30-64 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย