คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์ม ปรับแผน 66.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ขนาดไฟล์ 3.42 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ/ปรับแผนปฏิบัติการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.87 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบริหารความเสียงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย(งบดำนินงาน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1แผนการปฏิบัติงาน ศอ 11 ปี64-001.pdf
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการบริหารแผนงานโครงการ ประจำปีงบ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
flowhpc11_63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บันทึกข้อความ-อนุมัติแผน 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย