คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มงานพัสดุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มใบยืมเงินสวัสดิการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มยืมเงินสวัสดิการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานประกอบการเบิกจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐานประกอบการเบิกจัดซื้อจัดจ้าง 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสด.doc
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว 119

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตามว119.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการยืมพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย