คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย
21
ตุลาคม
2564
21.10.2564
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 -12.30 น. ทีมเทคนิคบริการและวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 11  ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

25.01.2564
Safe Sex วันลอยกระทง

Safe Sex วันลอยกระทง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 10
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ทดสอบ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

15.10.2564
วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ”อนาคตของเราอยู่ที่มือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : Our Future is at Hand - Let’s Move Forward Together”

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ”อนาคตของเราอยู่ที่มือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : Our Future is at Hand - Let’s Move Forward Together” ควรล้างมือบ่อยๆ 2ก่อน และ 5 หลัง ดังนี้ 2 ก่อน ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร 5 หลัง ได้แก่ หลังเข้าห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง หลังกลับจากโรงพยาบาล หลังกลับมาจากนอกบ้าน

15.10.2564
วันไข่โลก

“วันไข่โลก” World Egg Day วันศุกร์ที่สอง ของเดือนตุลาคม กินไข่ให้สมวัย • วัยทารกอายุ 6 เดือน รับประทานวันละ ครึ่งฟอง • ทารก 7-12 เดือน ควรรับประทาน ครึ่งฟอง หรือวันละ 1 ฟอง • เด็ก 1-5 ปี และวัยเรียน รับประทานวันละ 1 ฟอง • วัยรุ่น ควรรับประทานวันละ 1 ฟอง • วัยทำงาน ควรรับประทานวันละ 1 ฟอง • ผู้สูงอายุ ควรรับประทานวันละ 1 ฟอง “กินไข่ทุกวัน กินดีทุกวัย” #วันไข่โลกWorld Egg Day #World Egg Day

COVID-19
23.08.2564
สวมหน้ากากอนามัยในบ้าน ป้องกันการติดเชื้อโควิดในครอบครัว

สวมหน้ากากอนามัยในบ้าน ป้องกันการติดเชื้อโควิดในครอบครัว

18.08.2564
คนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก ..ช่วยกันสวมแมส ให้ถูกวิธีนะเหมียว สวมผิด=ไม่สวม

คนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก ..ช่วยกันสวมแมส ให้ถูกวิธีนะเหมียว สวมผิด=ไม่สวม

COVID-19
18.08.2564
ออกไป ! นอกบ้านแล้ว กลับเข้าบ้าน ปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ครอบครัวปลอด COVID -19

ออกไป ! นอกบ้านแล้ว กลับเข้าบ้าน ปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ครอบครัวปลอด COVID -19

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง