คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการประเมิน 5 ส และกิจกรรม HWP และ 5 ส ศูนย์อนามัยที่ 11

ผลการประเมิน 5 ส และภาพกิจกรรมดำเนินงาน HWP และ 5 ส ศอ.11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
okผลการประเมิน 5 ส และภาพกิจกรรม ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 49.37 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัฒนธรรมองค์ ศอ.11

รายงานสรุป ตัวชี้วัด 2.2ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (one page)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2- 3 กพ 64 ส่งรายงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน HWP การวิเคราะห์ ความผูกพันองค์กร สุขภาพ และอื่นๆ ปีงบประมาณ?2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการปประเมิน:แผน:การวิเคราะห์ HWP:ความผูกพันและอื่นๆ ศอ11_.pdf
ขนาดไฟล์ 10.00 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจวัดแสง ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การตรวจวัดแสงในอาคารสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ทส2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ทส2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการตรวจวิเคราะห์ร้านจำหน่ายอาหาร ศอ11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมร้านจำหน่ายอาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร) ศอ11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประชุมร้านค้า ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูล/สถานการณ์นำสู่การวางแผนสุขภาพบุคลากร ศอ11 ปี 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูล:สถานการณ์นำสู่การวางแผนสุขภาพบุคลากร ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.2 (ปรับ15มค.64) TP พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย