คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน -ผลการเบิก โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งบทดลองประจำเดือน พ.ค.63

งบทดลองประจำเดือน พ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 5.10 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 พ.ค. 2563

รบจ.1 วันที่ 15 พ.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปี 2563 (6 เดือนหลัง)

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปี 2563 (6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ ประจำเดือน พค. 2563 ศูนย์อนามัยที่ 11

plan0563.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ ประจำเดือน เมย.2563 ศูนย์อนามัยที่ 11

plan0463.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.วันที่ 15 เมษายน 2563

รบจ.วันที่ 15 เมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.42 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ 31 มีค.63

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ 31 มีค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 2 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 1 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลเบิกจ่ายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 ของศอ.11

2.3-Hpc.11.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 มี.ค. 2563

รบจ.1 วันที่ 15 มี.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย