คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๗ ของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗.jpg.jpg
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย