คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมวางแผนกับทีมศูนย์บัญชาการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอปากพนัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.05.2564
2
0
แชร์
02
พ.ค.
2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 . กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เข้าร่วมวางแผนกับทีมศูนย์บัญชาการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอปากพนัง ณ รพ.สต.บ้านบางบูชา ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 11  ศูนย์บัญชาการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย
สาธารณสุขอำเภอปากพนัง   ทีมสอบสวนโรคอำเภอปากพนัง  นายกเทศมนตร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกาะทวด จนท.สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
ร่วมวางแผนการลงพื้นที่สอบสวนโรค ถึง Timeline ของผู้ป่วยและค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

แนวทางการดำเนินงาน
1.กักกันผู้สัมผัส ผู้ป่วยยืนยัน โดยทีมผู้นำชุมชนในพื้นที่
2.ทีมระบาดลงสอบสวน ให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 แก่ผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง และผู้ประสานงานในการติดตามกลุ่มสัมผัสใกล้ชิด วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 12.00 - 15.00 น.
3.ทางทีม ศูนย์อนามัยที่ 11 ดำเนินการ Swab กลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 138 ราย สถานที่ วัดบางบูชาชนาราม เวลา 13.00 น.
4.ศูนย์อนามัยที่ 11 สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์และชุด PPE ขั้นต่ำ จำนวน 25 ชุด
5.ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน 14 วัน ปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ต่อไป

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน