คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.10.2564
11
1
แชร์
21
ตุลาคม
2564

ตามคำขออนุเคราะห์จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเด็กและเยาวชนได้รับโควตาวัคซีนจากโรงพยาบาลมหาราช โดยเด็กอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ตามคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชได้ ทางสถานพินิจได้ประสานโรงพยาบาลมหาราช เพื่อส่งวัคซีนมาให้ศูนย์อนามัยที่ 11 ดำเนินการฉีดแทน มีเด็กและเยาวชนรับการฉีดวัคซีน จำนวน 19 ราย การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างเรียบร้อย หลังฉีด 30 นาทีไม่พบอาการผิดปกติ และจากการสอบถามเด็กและเยาวชนที่มารับวัคซีน ถึงสิ่งที่เมื่ออกไปจากสถานพินิจแล้วจะทำอะไร เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าจะไปช่วยครอบครัวทำงาน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กคิดว่าจะทำความดีในอนาคต

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน