คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องจุดเน้น พรบ. กฎหมายและจริยธรรมพยาบาลในยุค VUCA World

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.01.2566
6
0
แชร์
23
มกราคม
2566

วันที่ 20 - 21 มกราคม 2566 (เวลา 08.30-16.30 น.)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องจุดเน้น พรบ. กฎหมายและจริยธรรมพยาบาลในยุค VUCA World ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถให้การป้องกันและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ทบทวนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึง และเพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระนักในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอย่างมืออาชีพเพื่อผดุงเกียรติศักดิ์ศรีของพยาบาลวิชาชีพการพยาบาล
หัวข้อการประชุม
- Ethic in clinic
- กฎหมายสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
- อัพเดท พรบ. สำหรับพยาบาลวิชาชีพ
- เสวนาเรื่อง พยาบาลวิชาชีพยุค VUCA World กับ พรบ. วิชาชีพ กฎหมายและจริยธรรมที่ควรรู้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน