คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ราคากลาง งานจ้างติดระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ศูนย์อนามัยที่ 11

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก01-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.01-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาและพื้นดาดฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก 01-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.01 งานปรับปรุงระบบระบายอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องมือช่วยให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก 06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางชุดประเมินการทรงตัวและความสมมาตรพร้อมโปรแกรมฝึก

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก 06 ชุดประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บฯ ประจำปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.06 เครื่องนวดหัวใจ Auto CPR.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสุง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.06 รถพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง บก.01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บก.01.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย