คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดราคากลาง ปร 4-5-6.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปร. 4 -5-6 งวดงานงวดเงิน และบก 01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ ประจำงบประมาณ 2567

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.06 และรายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างกำแพงพร้อมรั้ว คสล.

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก 01-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลาง งานจ้างติดระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ศูนย์อนามัยที่ 11

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก01-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.01-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาและพื้นดาดฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก 01-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.01 งานปรับปรุงระบบระบายอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องมือช่วยให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก 06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางชุดประเมินการทรงตัวและความสมมาตรพร้อมโปรแกรมฝึก

ตารางราคากลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก 06 ชุดประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บฯ ประจำปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก.06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย