คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (14/2/2563)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
0
0
แชร์
13
กันยายน
2563

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็กร่วมกับทีมจาก รพ.มหาราช  นครศรีธรรมราช ลงประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.เพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยแม่และเด็ก2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเสริมพลัง และรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพในการเฝ้าระวังและดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หลังคลอดและต่อเนื่องถึงเด็ก0-5 ปีในการลงประเมินมีกิจกรรม ดังนี้ การนำเสนอผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ในงานฝากครรภ์ ห้องคลอด การดูแลใน NICU การดูแลหญิงหลังคลอด  การให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  หลังจากนั้นมีการลงเยี่ยมเพื่อสัมภาษณ์  ตรวจเอกสาร และอุปกรณ์ความพร้อมในคลินิกแผนกที่ให้บริการ  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ  และผู้ใช้บริการงานฝากครรภ์ ห้องคลอด NICU ห้องหลังคลอด และงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  รวมไปถึงการลงเยี่ยมชุมชนเพื่อร่วมแลกเลี่ยนและรับชมผลการดำเนินงาน  หลังจากนั้นทีมประเมินได้สรุปผลการประเมิน  ซึ่งจากการลงประเมินโรงพยาบาลพังงา พบว่าทุกหน่วยงานที่ประเมิน ได้ผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก   และยังมีคำแนะนำเพื่อพัฒนางานต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน