คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ อสม. รพ.สต.บ้านบางงบูชา (14/2/2563)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
0
0
แชร์
13
กันยายน
2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ อสม. ณ รพ.สต.บ้านบางงบูชา ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินงานตามนโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพจิตอาสา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการพัฒนาทักษะเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่อาสาสมัครหมู่บ้าน จำนวนทั้งหมด 61 คน ในการนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่11 ในฐานะเครือข่ายได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร  จำนวน 2 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ ฝึกปฏิบัติการCPR และวิธีการเบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยมีหมดสติได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี รวดเร็วและปลอดภัยและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการก็มีความคาดหวังว่า อสม.กลุ่มนี้สามารถนำความรู้และเทคนิคการช่วยฟื้นคืนชีพไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่บุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน