คุณกำลังมองหาอะไร?

นา

นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่11 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ครั้งที่ 5 /2563 (19/2/2563)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
1
0
แชร์
13
กันยายน
2563

นายแพทย์วินัย? ตันติธนพร? ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่11? เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่11? ครั้งที่ 5? /2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563      ณ ห้องประชุมสิริธรรม?นคร? ศูนย์อนามัยที่ 11โดยมีวาระเรื่องแจ้งและติดตามการประชุม ดังนี้?1. รายงานสถานการณ์การติดตามเฝ้าระวังป้อง?โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่? covid 19? ในระดับพื้นที่? ศูนย์อนามัย จังหวัด? และเขตสุขภาพ2. ?ติดตามงบลงทุนในปี? 2563?3. ติดตามงานตามภารกิจหลักกรมอนามัย จากท่านอธิบดีกรมอนามัย  ในประเด็น? วิวาร์สร้างชาติ? เล่นเปลี่ยนโลก?4. ทบทวนพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ? พนักงานราชการ? เจ้าหน้าที่? ของศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปี 25635. ติดตาม? ก.พ.ร.6. สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ7. เรื่องอื่นๆ? ของคณะกรรมการโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม?ทั้งหมด 12  คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน