คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มงานผู้ป่วยใน เข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ Season 1 ครบ 100% (20/2/2563)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
1
0
แชร์
13
กันยายน
2563

กลุ่มงานผู้ป่วยใน สมัครเข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ ในโครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครบ 100 %  โดยมีเป้าหมาย ให้แต่ละคนร่วมสะสมระยะทาง เดิน- วิง 60 วัน  60  km  สมาชิกในกลุ่มงาน 17คน สมัครเข้าร่วมโครงการ 100%  มีการนับ จำนวนก้าวสะสม และ Virtual Run  เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  สมาชิกในกลุ่มงาน ได้มีการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอ  มีการกระตุ้น  มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งของแต่ละคน มีการถ่ายรูปส่งในgroup line  ของฝ่าย  สมาชิกส่วนใหญ่คิดว่า เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ ง่ายสนุกสนาน  และมีความ ท้าทาย สรุปผลการเข้าร่วมโครงปาร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  มีสมาชิกกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอครอบคลุม  100%

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน