คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วม Conference รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ด้านข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง ด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (RRHL)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.01.2564
5
0
แชร์
09
มกราคม
2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วม Conference รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ด้านข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง ด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (RRHL) ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน
ประเด็นการประชุม ประกอบด้วย สมรรถนะบุคคล กรมอนามัย สมรรถนะ A2IM
- KM
- R2R
- Policy
- Advocacy
Part 1 : วิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนเสี่ยงอะไร สร้าง Key message เป็น PA บุคคล
Platform digital มาจัดการให้เกิดการแก้ปัญหาได้
1. มาตรการสนับสนุน (รูปแบบ)
2. Policy advocacy จนถึงการออกกฎหมาย
3. Health Literacy ให้ประชาชนปรับพฤติกรรมได้อย่างไร
Part 2 :
1. แหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก HDC/Suvillance
2. เรียบเรียง โต้ตอบบุคคลทุกคน มี A2IM
3. สร้าง Infographic /หนังสั้น น่าดู น่าใช้ ไม่เกิน 3 นาที
4. สร้าง Loyalty กรมอนามัย
5. ยกระดับ บทข่าว social media เพื่อเผยแพร่ให้เครือข่ายนำไปใช้
6. RRHL 1 เรื่อง/คน/ปี
7. ระบบที่ลดภาระ มีการอ้างอิง website ที่มาตรฐาน

สรุปและข้อเสนอ
1. ให้หน่วยงานลองใช้ระบบ หากมีข้อมูลข่าวสาร แจ้งในระบบ
2. ทบทวนแจ้งชื่อ เพื่อกำหนด user & password
3. หารือข้อสรุปแนวทาง RRHL ในการประชุมคณะกรรมการ HLO-HPC11
4. PA: RRHL 1 เรื่อง/คน/ปี

Cr: คณะกรรมการ HLO

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน