คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ การจัดการความรู้ และนวัตกรรม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.01.2564
8
0
แชร์
04
มกราคม
2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 11 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ การจัดการความรู้ และนวัตกรรม ณ ห้อง สิริธรรม 1  โดยในการประชุมครั้งนี้มีการทบทวนปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ของปี 2563 / แนวทางการพัฒนาในปี 2564 รวมไปถึงการกำหนดผลงานและการขับเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการ การจัดการความรู้ และนวัตกรรมในปี 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน