คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ( คณะกรรมการสงเคราะห์ ) ครั้งที่ 1 / 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.01.2564
4
0
แชร์
14
มกราคม
2564

ศอ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร  ( คณะกรรมการสงเคราะห์ ) ครั้งที่ 1 / 2564  วันที่ 13  มกราคม 2564 ณ  ห้องประชุมสถานพินิจ ฯ  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์  นายแพทย์กมล  พฤกษ์วิวัฒน์  และ ผู้อำนวยการสถานพินิจ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นางโสภา เย็นแจ่ม พร้อมด้วย สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  17  คน มีการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  โควิด 19  ในมาตรการนี้ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   ทั้งบุคลากร  และเด็กที่ต้องโทษ  ในช่วงระยะเวลานี้ทางสถานพินิจจะปรับกิจรรมต่าง ๆ  ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการของรัฐ  และป้องกันการแพร่ระบาด  ได้เชิญคณะกรรมการ  มาร่วมคิดประเด็น  ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหาร และ งานแรกรับ  ในการนำเสนอกิจกรรมที่ยังคงดำเนินการ  แบบ New Normal ในด้านความรู้  ฝึกอาชีพ คุณธรรม   จริยธรรม  และกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ - รูปแบบการให้เครือข่ายเข้ามาให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานควบคุม สถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก โดยผ่านระบบ Video Conference   กิจกรรมที่ต้องดำเนินการคือ                                  วันที่   18  กุมภาพันธ์  2564   กิจกรรมชมรม  To Be  Number  One                                                                     

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  กิจกรรมวันมาฆบูชา

ในภาพรวมทั่วไปบุคลากร  และ วัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ในสถานกักขัง   ไม่มีการติดเชื้อทั่วประเทศ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน