คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.01.2564
6
0
แชร์
14
มกราคม
2564

13 มกราคม 2564  ศูนย์อนามัยที่ 11  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1"  ผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO  conference   ห้องประชุมสิริธรรม 2วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรกรมอนามัยสามารถประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เข้ากับงาน พัฒนาและขับเคลื่อนงานจัดการความรู้และนวตกรรม  โดยมีการบรรยายเรื่อง : เทคนิคและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย  อ.บุญญ์พัชรเกษม   เสริมวัฒนากุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท   ๑๘๙  คอมมิวนิเคชั่น  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 และผู้สนใจ จำนวน 10 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน