คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่11 โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ถวายพ่อหลวง ร.9 ณ วัดพัฒนาราม ( วัดสระพัง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.04.2564
1
0
แชร์
03
เมษายน
2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. ตัวแทนกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่11 พร้อมด้วย นายประทีป ยาติพัฒ กำนันตำบลเสาธง ผอ.รพ.สต.บ้านสระพัง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม (วัดสระพัง) นักวิชาการศึกษาและนักพัฒนาสังคมอบต.เสาธง อบต.ม.2 ผช.ผญ. ม.2 ตัวแทน อสม. ตำบลเสาธง และประธานชมรมผู้สูงอายุ ได้ประชุมปรึกษา สอบถามความคืบหน้า ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ถวายพ่อหลวง ร.9 ณ วัดพัฒนาราม ( วัดสระพัง) ม.2 ตำบลเสาธง และเตรียมร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ถวายพ่อหลวง ร.9? นอกจากนี้ยังได้ตั้ง Group line ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร ที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน