คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและถ่ายทำสารคดีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ”จังหวัดต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” จังหวัดระนอง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.04.2564
0
0
แชร์
06
เมษายน
2564

วันที่ 31 มีนาคม -2 เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและถ่ายทำสารคดีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก "จังหวัดต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต" จังหวัดระนอง โดยมีนพ.นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมถอดบทเรียนและบันทึกเทปถ่ายทำรายการสารคดี Bird Eye View ของเขตสุขภาพที่ 11
ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในเวทีตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขสุขภาพที่ 11 และช่องทางสื่อต่างๆต่อไป

ส่วนกระบวนการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตนั้น จังหวัดระนองได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2560 ในงานกาชาดจังหวัด หลังจากนั้นมีการดำเนินการภายใต้ “ทีมระนอง” ซึ่งได้มีการทำ MOU กัน 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนผ่าน MCH Board ซึ่งมีโรงพยาบาลระนองเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานอนามัยแม่และเน้นการให้บริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

ส่งเสริม Health Literacy ให้แก่ประชาชน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายโดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด และการดูแลเด็ก ทั้งด้านการกิน กอด เล่น เล่า นอน และเฝ้าดูฟัน กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1000 วันแรก นี้ได้แก่
1. หญิงตั้งครรภ์ (270 วัน)
2. หญิงหลังคลอดและทารก 0-6 เดือน (180 วัน)
3. และเด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี (550 วัน)

ภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRHPC11&set=a.3999254080137145

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน