คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

31.03.2564
0
0
แชร์
31
มีนาคม
2564

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนชุดทำความสะอาด Clean Together ไวนิลประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดภัย ปลอดโรค ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมตลาดสด/ร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ ตลาดสดไดมอนด์ อำเภอเมือง, ร้านอาหาร Seaside Restaurant และร้านอาหารเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ให้คำแนะนำตามแนวทางการจัดระบบสุขาภิบาลอาหารในตลาด/ร้านอาหาร และเน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าผู้มารับบริการ
??และลงพื้นที่ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจเยี่ยมติดตามงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาตราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และสนับสนุนชุดทำความสะอาด Clean Together รวมทั้งวางแผนการดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเกาะเต่าให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มารับบริการมีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน