คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมวิทยากรระดับเขตในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พศ.2560

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
1
0
แชร์
08
เมษายน
2564

วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564? ผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อน?พรบ.นมผงจากกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และนิติกรศูนย์อนามัยที่11 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมวิทยากรระดับเขตในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พศ.2560 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ กทม. ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทีมวิทยากรแกนนำระดับเขตในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ซึ่งมีหัวข้อประชุมได้แก่ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แผนขับเคลื่อนบังคับใช้พรบ.ลงสู่พื้นที่เจตนารมณ์และสาระสำคัญ การบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พศ.2560 รวมไปถึงการเขียนรายงานตามพรบ. และมีการใช้โปรมแกรมการออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พศ.2560 เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน