คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปรับปรุงแก้ไข แก่ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ผู้อุทธรณ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
0
0
แชร์
08
เมษายน
2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปรับปรุงแก้ไข แก่ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ผู้อุทธรณ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการดังนี้
1. สอบถามข้อมูลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรมาประมาณ 5 ปี และร้องเรียนกับหลายหน่วยงาน ยังคงได้รับปัญหา ช่วงไหนที่ร้องเรียนผู้ประกอบการจะจัดการได้ดี ได้รับผลกระทบไม่มากเท่าตอนที่ไม่มีการร้องเรียน
3. อบต.เสาธง มีข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2548 แต่ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา(กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติ)
4. สถานประกอบกิจการของทั้ง 2 รายได้รับใบอนุญาตตาม พรบ. ควบคุมอาคาร และ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเรียบร้อยแล้ว
5. อบต.ได้ตรวจสอบและให้คำแนะนำร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของศูนย์ดำรงธรรม
6. อบต.ออกคำสั่ง2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ให้แก้ไข/ระงับเหตุรำคาญ ตามมาตรา 28 วรรค 1 ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทุกข้อ จึงออกคำสั่งครั้งที่ 2 ให้ปรับปรุงแก้ไข ตามมาตรา 45
7. ผู้อุทธรณ์ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งเพียงแต่กังวลว่าจะเสร็จไม่ทันภายในระยะเวลา60 วันตามคำสั่งจึงอุทธรณ์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงครบเกือบทุกประเด็นตามคำสั่ง อยู่ระหว่างดำเนินการประเด็นการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
8. สอบถามประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 7 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน 3 หลังคาเรือน ไม่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 หลังคาเรือน และอีก 3 หลังคาเรือน ได้รับกลิ่นเหม็นบ้างแต่ทนได้ไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เลขรับหนังสือ 20689 ลงวันที่ 20/03/64

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน