คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุม Tranning การยืนยันตนและบันทึกการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รณรงค์แก่ประชาชนของหน่วยบริการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปี 2564 ผ่าน KTB Platform สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สปสช.เขต 1 ,11,12) ผ่านระบบ Video Conference

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
2
0
แชร์
08
เมษายน
2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เข้าร่วมประชุม Tranning การยืนยันตนและบันทึกการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รณรงค์แก่ประชาชนของหน่วยบริการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปี 2564 ผ่าน KTB Platform สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สปสช.เขต 1 ,11,12) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสิริธรรม 2 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีตัวแทน นายธีระพล กิ่งรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม
เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย
1. Overview Krungthai Health Platform
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนในการรับบริการ
3. ขั้นตอนการคืนสิทธิ
4.วิธีการขยายวันจองและวันรับบริการ
5. ขั้นตอนการลง MOI Agent
6.FAQ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน