คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 38-4/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
2
0
แชร์
08
เมษายน
2564

วันที่ 8 เมษายน 2564กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 38-4/2564 ผ่านทางระบบ VDO Conference โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะอนุกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ เป็นประธาน พร้อมกับอนุกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาประเด็นอุทธรณ์ โดยมีเรื่องนำเข้าเพื่อพิจารณา ทั้งหมดจำนวน 7 เรื่อง ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 11 มีเรื่องชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
1. อุทธรณ์ที่ 38/2564 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ผลการพิจารณา ยกอุทธรณ์ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมาย
2. อุทธรณ์ที่ 39/2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ผลการพิจารณา ยกอุทธรณ์ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมาย
3. อุทธรณ์ที่ 40/2564 สถาบันสุขภาวะเขตเมือง
ผลการพิจารณา เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
4. อุทธรณ์ที่ 41/2564 สถาบันสุขภาวะเขตเมือง
ผลการพิจารณา เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
5. อุทธรณ์ที่ 42/2564 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ผลการพิจารณา ยกอุทธรณ์ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมาย
6. อุทธรณ์ที่ 43/2564 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ผลการพิจารณา ยกอุทธรณ์ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมาย
7. อุทธรณ์ที่ 46/2564 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ผลการพิจารณา ยกอุทธรณ์ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมาย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน