คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2564
12
0
แชร์
12
เมษายน
2564

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (งานผู้ป่วยนอก) คลินิก NCD เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการจัดการข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน