คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่านช่องทาง Line official Teen club และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2564
5
0
แชร์
12
เมษายน
2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่านช่องทาง Line official Teen club และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  จัดโดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  โดยมี นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform โดยผ่าน Line official Teen club ให้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ในด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้แก่วัยรุ่นและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน