คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิตและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รวมถึงทักษะในการประเมินพัฒนาการและการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แก่บุคลากรของโรงพยาบาลทักษิณ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2564
4
0
แชร์
12
เมษายน
2564

วันที่ 8-9 เมษายน 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยาย สาธิตและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รวมถึงทักษะในการประเมินพัฒนาการและการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แก่บุคลากรของโรงพยาบาลทักษิณ จำนวน 11 คน เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เข้ามารับบริการในคลินิกสุขภาพดีของโรงพยาบาล สามารถให้คำแนะนำแก่พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยDSPM รวมทั้ง ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าไปยังสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ เพื่อเด็กได้รับการดูแลกระตุ้นพัฒนาการให้สมวัยต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน