คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11  โดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอนามัยผู้สูงอายุ เป็นวิทยากรเรื่องในโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2564
8
0
แชร์
12
เมษายน
2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  ศูนย์อนามัยที่ 11  โดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอนามัยผู้สูงอายุ เป็นวิทยากรเรื่อง การทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ในโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ   จัดโดย สถานีกาชาดสิรินธรร่วมกับ รพ.สต.บ้านแสงวิมาน ซึ่งจัดอบรมหใ้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ส้มโอทับทิบสยาม บ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน